Lamsoren

De Lamsoren vieren in 2014 hun 55-jarig jebileum! Een rijke historie is hieraan vooraf gegaan.

 

Het begon allemaal in 1959 na afloop van een toneeluitvoering op Vogelwaarde. De toenmalige toneelvereniging ging na afloop na bij Jac de Baar op Lettenburg (de witte bollen). Onder het genot van een bakje koffie en een pilsje werd het idee geboren, om eens te proberen, om op Lamswaarde een vastenavondbal te organiseren in het oude Patronaat. Na veel wikken en wegen werd er een comité gevormd. Onder leiding van de plaatselijke politieagent Fr. Ament, Limburger van geboorte, ging men aan de slag.

 

De organisatie van dat eerste vastenavondbal was rond maar een ding had men over het hoofd gezien, de aanvraag van een vergunning bij de gemeente. Het toenmalige college van B en W, onder leiding van burgemeester van Hootegem , schrok dermate van die aanvraag dat men de vergunning weigerde. Zo iets kon niet en dan op “t Heilige Land. Een tegenvaller voor de organisatie, die al Carnavalskostuums gehuurd hadden in Bergen op Zoom, en die moest afzeggen. 

 

In besloten kring werd in ‘t Patronaat dat jaar toch vastenavond gevierd, zonder vergunning, maar het Carnaval was geboren. In 1960 pakte men het wat professioneler aan. Men koos een Prins, Raad van Elf en een bestuur onder de naam Stichting Carnaval der Lamsoren. De naam is afkomstig van een zeegroente die de oud Lamswaardenaren op slikken en de schorren van de Westerschelde gingen snijden en die groente gebruikte ter vervanging van spinazie. Er werd dat jaar al een optocht georganiseerd op Zondag. Met drie jeeps van de Firma d’Hooge uit Heikant, vertrok men van het erf van de Fam. Joossen naar de pomp waar Theo Staal (senior) de eerste prins, Prins Lamsoor I (Fons Pateer), toesprak. Gekleed in ‘n pitelaer met hoge hoed, sprak Theo de prins toe. Vermeldingwaard is wel dat Theo zijn speeches in de hoge hoed liggen had en hem zo voorlas. 

 

Vanaf de pomp vertrok men voor een rit door het dorp, waarna een kroegentocht en een bal volgde. Het Carnaval op Lamswaarde ontwikkelde zich ieder jaar grootser onder de bezielende leiding van de Prins en zijn gevolg. Prins Lamsoor I is in jaren het langst Prins geweest van de Lamsoren.

 

 

Elf jaar zwaaide hij de scepter over Lamsorenland, waarna hij nog vijf jaar voorzitter van de stichting bleef. Op 47 jarige leeftijd moesten de Lamsoren van hem afscheid nemen. Veel te vroeg ging hij van ons heen, een leegte achterlatend.

 

Andere Prinsen kwamen en gingen weer heen en het Carnaval op Lamswaarde groeide in snel tempo. De activiteiten werden uitgebreid. ‘t Kindersongfestival op maandag werd en is nog steeds een groot succes. De Baudeloofeesten werden georganiseerd en de stichting hielp mee aan verschillende evenementen. Onder leiding van het huidige bestuur zal op Lamswaarde het carnaval zeker gewaarborgd blijven.